Meditace

Meditace slouží k očistě vašeho podvědomí od škodlivých emočních návyků a reakcí. Pomůže vám získat vniřní klid a jasnou mysl.

Vědecké studie prokázují, že díky meditaci lidé zažívají pocit hlubokého štěstí a zlepšuje se činnosti jejich imunitního systému (dochází k signifikantnímu navýšení tvorby protilátek v případě onemocnění).

Studie o efektech meditace – Journal of Biobehavioral Medicine

YOGA-6-23-of-76-1024x683