Krije

Jedná se o sled ásán (tělesných pozic) a fyzických cvičení, kde pořadí a trvání cviků je pevně dáno. Každá krija je zaměřena na posílení a harmonizaci určité části vašeho těla. Sladěním dechu, pohybu a pozornosti získáváte kontrolu nad svým tělem i myslí.
Součástí každé krije je relaxace.Brooke-BARRE-280-2WEBEDIT